Skip to main content

Projectbeheersing

Projectis Bouwmanagement werkt projectmatig.

Projectbeheersing Projectis Apeldoorn

Werkwijze

Om te waarborgen dat de gerealiseerde huisvesting aan uw verwachtingen voldoet, worden vóóraf de vijf belangrijkste beheersaspecten tijd, kwaliteit en financiën, informatie en organisatie, met u in kaart gebracht en vastgelegd in een Plan van Aanpak. Dit plan is gedurende het gehele project leidraad voor alle betrokkenen. Het is ons vak om de risico’s te analyseren en vervolgens met onze kennis en ervaring adequaat met deze risico’s om te gaan en hiermee het bouwproces te sturen.

Realistisch huisvestingsadvies

Gedurende het hele project zal Projectis de beheersaspecten toetsen, aan- en bijsturen ten opzichte van de vastgestelde uitgangspunten. Projectis leidt daarbij binnen deze kaders het team van opdrachtgever, gebruiker(s), ontwerpers, adviseurs en bouwers op een doelmatige wijze naar de realisatie van de projectdoelstellingen.

Voor wat betreft de beleidsmatige beheersing van het project wordt door Projectis per projectfase een slotdocument opgesteld. Hierin zijn de toetsing per beheersaspect en resultaten van de betreffende fase vastgelegd. Dit document wordt ter goedkeuring aan u voorgelegd. De vastgestelde documenten dienen vervolgens als startdocument voor de daarop volgende fase.


Wij doen dit:

Betrokken

Uw huisvesting realiseren en optimaliseren is onze kwaliteit. Wij leveren extra inspanning in het belang van uw organisatie en toegevoegde waarde door een proactieve houding.

Resultaatgericht

Uw doelen worden op effectieve wijze gerealiseerd in concrete resultaten. Projecten worden door ons professioneel, doelgericht en binnen vooraf vastgestelde kaders geleid.

Oplossingsgericht

Uw uitdagingen zijn ons vertrekpunt voor het creëren van oplossingen. Wij sturen op een goede samenwerking en onderling vertrouwen binnen projectteams.

Onafhankelijk

Uw belangen staan bij ons voorop. Wij zijn objectief, onafhankelijk en integer.