Skip to main content

Kwaliteitsborging

De kwaliteit van de te realiseren huisvesting wordt door Projectis Bouwmanagement, tezamen met u, vastgelegd in een Programma van Eisen.

Projectbeheersing Projectis Apeldoorn

Werkwijze

Dit Programma van Eisen geldt als toetsingskader voor het gehele ontwerp- en realisatieproces. Planwijzigingen of afwijkingen op het Programma van Eisen ten gevolge van voortschrijdend inzicht worden ter goedkeuring aan u, als opdrachtgever, voorgelegd.

Kwaliteitsborging bouwproces

Het Programma van Eisen wordt in nauw overleg met u en onder de aansturing van Projectis vertaald in een ontwerp. Dit ontwerp komt in verschillende stadia tot stand, waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen het structuurontwerp, voorontwerp, definitief ontwerp en het bestek met bestektekeningen. Na goedkeuring van elk stadium door u, als opdrachtgever, geldt het goedgekeurde ontwerp als uitgangspunt voor het vervolgproces.

In de uitvoeringsfase heeft Projectis als directievoerder een sleutelrol bij de bewaking van de kwaliteit. Wij toetsen daarbij de uitvoering op basis van de vooraf vastgelegde contracstukken. Als toezichthouder/opzichter controleert Projectis op detailniveau het door de uitvoerende partijen het gemaakte werk.


Wij doen dit:

Betrokken

Uw huisvesting realiseren en optimaliseren is onze kwaliteit. Wij leveren extra inspanning in het belang van uw organisatie en toegevoegde waarde door een proactieve houding.

Resultaatgericht

Uw doelen worden op effectieve wijze gerealiseerd in concrete resultaten. Projecten worden door ons professioneel, doelgericht en binnen vooraf vastgestelde kaders geleid.

Oplossingsgericht

Uw uitdagingen zijn ons vertrekpunt voor het creëren van oplossingen. Wij sturen op een goede samenwerking en onderling vertrouwen binnen projectteams.

Onafhankelijk

Uw belangen staan bij ons voorop. Wij zijn objectief, onafhankelijk en integer.