Skip to main content

Budget- en voortgangsbewaking

Projectis Bouwmanagement bewaakt het projectbudget door de registratie van alle handelingen en het vroegtijdig signaleren van afwijkingen welke een relatie hebben met financiën.

Budgetbewaking Projectis Apeldoorn

Werkwijze

De basis voor de bewaking van het budget is het door de opdrachtgever beschikbaar te stellen krediet. Dit krediet is opgebouwd uit alle kosten die nodig zijn voor de ontwikkeling van het project.

Projectis verzorgt de financiële verslaglegging door periodiek een financieel rapport uit te brengen aan de opdrachtgever.

Voortgangsbewaking bouwproces

Voortgangsbewaking

Voorafgaand aan elk project, wordt door Projectis Bouwmanagement een planning opgesteld.
Aan de hand van deze planning bewaakt Projectis de voortgang van het project.


Wij doen dit:

Betrokken

Uw huisvesting realiseren en optimaliseren is onze kwaliteit. Wij leveren extra inspanning in het belang van uw organisatie en toegevoegde waarde door een proactieve houding.

Resultaatgericht

Uw doelen worden op effectieve wijze gerealiseerd in concrete resultaten. Projecten worden door ons professioneel, doelgericht en binnen vooraf vastgestelde kaders geleid.

Oplossingsgericht

Uw uitdagingen zijn ons vertrekpunt voor het creëren van oplossingen. Wij sturen op een goede samenwerking en onderling vertrouwen binnen projectteams.

Onafhankelijk

Uw belangen staan bij ons voorop. Wij zijn objectief, onafhankelijk en integer.