Skip to main content

Verbouwing dorpshuis De Spil Bleskensgraaf

 • Periode
  2022 - 2023
 • Opdrachtgever
  Gemeente Molenlanden
 • Sector

 • Dienst
  Directievoering
 • Toezicht

Werkzaamheden Projectis Bouwmanagement

Projectis Bouwmanagement is gevraagd om namens de gemeente Molenlanden als directievoerder en toezichthouder haar belangen te behartigen tijdens de verbouwing van dorpshuis De Spil in Bleskensgraaf. De opgave betreft een interne verbouwing. Belangrijke onderdelen hiervan zijn de verbouwing van de raadzaal, realisatie servicepunt burgerzaken, realisatie werkplekken en spreekkamers van het sociaal team en installatieverbetering van de kantine. Ook wordt het dorpshuis kostenefficiënt verduurzaamd. 

De rol van de directievoerder bestaat onder andere uit het leiding geven aan de uitvoering, het voorzitten van de bouwvergaderingen, het goedkeuren van tekeningen, het geven van aanwijzingen, het organiseren van toezicht, en het coördineren van tijdige gegevensverstrekking namens de opdrachtgever. Tijdens de uitvoering is de directievoerder verantwoordelijk voor het toezien op een hoge kwaliteit van het uit te voeren werk en advisering richting projectmanagement omtrent eventuele afwijkingen in kwaliteit, geld en tijd. Uitgangspunten. De rol van de toezichthouder bestaat uit een controle op de uitvoering/realisatie van het werk volgens het goedgekeurde ontwerp en het zorg dragen voor een hoge kwaliteit van het uit te voeren werk.

Projectis Bouwmanagement is gevraagd om namens de gemeente Molenlanden als directievoerder en toezichthouder haar belangen te behartigen tijdens de verbouwing van dorpshuis De Spil in Bleskensgraaf. De opgave betreft een interne verbouwing. Belangrijke onderdelen hiervan zijn de verbouwing van de raadzaal, realisatie servicepunt burgerzaken, realisatie werkplekken en spreekkamers van het sociaal team en installatieverbetering van de kantine. Ook wordt het dorpshuis kostenefficiënt verduurzaamd. 

De rol van de directievoerder bestaat onder andere uit het leiding geven aan de uitvoering, het voorzitten van de bouwvergaderingen, het goedkeuren van tekeningen, het geven van aanwijzingen, het organiseren van toezicht, en het coördineren van tijdige gegevensverstrekking namens de opdrachtgever. Tijdens de uitvoering is de directievoerder verantwoordelijk voor het toezien op een hoge kwaliteit van het uit te voeren werk en advisering richting projectmanagement omtrent eventuele afwijkingen in kwaliteit, geld en tijd. Uitgangspunten. De rol van de toezichthouder bestaat uit een controle op de uitvoering/realisatie van het werk volgens het goedgekeurde ontwerp en het zorg dragen voor een hoge kwaliteit van het uit te voeren werk.