Skip to main content

Nieuwbouw kantoor Brainpark Rotterdam

 • Periode
  2009
 • Opdrachtgever
  OVG Projectontwikkeling Rotterdam
 • Sector

 • Dienst
  Huisvestingsadvies
 • Projectmanagement
 • Directievoering
 • Toezicht

Werkzaamheden Projectis Bouwmanagement

In opdracht van OVG Projectontwikkeling Rotterdam is in Rotterdam een nieuw kantoorpand ontwikkeld en gerealiseerd.

Aan de hand van de Technische Omschrijving is onder aansturing van Projectis een ontwerp uitgewerkt. De projectmanager stuurde het ontwerpproces voornamelijk op de beheersaspecten kwaliteit, geld, tijd, organisatie en informatie aan en zag er op toe dat het ontwerp werd uitgevoerd conform de vastgestelde uitgangspunten. 

Ook de uitvoeringsfase is door Projectis begeleid. In de uitvoeringsfase heeft Projectis als directievoerder en toezichthouder een sleutelrol bij de bewaking van de kwaliteit, de planning en het budget.

Opdrachtgever de heer R. van Aarem over Projectis Bouwmanagement:

“Projectis Bouwmanagement betrokken geweest bij de ontwikkeling en realisatie van het nieuwe kantoorpand op Brainpark in Rotterdam. Wij zijn bijzonder tevreden over de wijze waarop u invulling heeft gegeven aan het projectmanagement, de directievoering en het toezicht. Mede dank zij uw inbreng is binnen de gestelde kwaliteit, planning en het beperkte budget naar volle tevredenheid van de gebruiker een fantastisch, duurzaam kantoorgebouw ontwikkeld. Wij danken u voor de prettige samenwerking, welke zich heeft gekenmerkt als oplossingsgericht, professioneel en vakkundig, en wensen u alle succes bij de voortzetting van uw bedrijf.”