Skip to main content

Verbouwing Cals College Nieuwegein

 • Periode
  2021 - 2023
 • Opdrachtgever
  Cals College Nieuwegein
 • Sector

 • Dienst
  Huisvestingsadvies
 • Projectmanagement
 • Directievoering
 • Toezicht

Werkzaamheden Projectis Bouwmanagement

Sinds 2021 hebben diverse gebouwaanpasingen in het Cals College in Nieuwegein plaatsgevonden. Hierbij zijn onder andere het ventilatiesysteem aangepast, de brandmeldinstallatie vervangen, de dakbedekking en de inbraakalarminstallatie vervangen. Onder aansturing van Projectis is in een kort tijdsbestek een ontwerp uitgewerkt dat past binnen de uitgangspunten van de opdrachtgever. Met name de aspecten kwaliteit, geld, tijd, organisatie en informatie zijn hierbij van essentieel belang. In de uitvoeringsfase heeft Projectis als directievoerder en toezichthouder een sleutelrol bij de bewaking van de kwaliteit, de planning en het budget. Het project is binnen de vooraf vastgestelde kaders budget, kwaliteit en planning afgerond.

Opdrachtgever de heer N. de Jong over Projectis Bouwmanagement:

“Wij hebben Mike van Weelden leren kennen als een deskundig persoon, die namen het Cals College meerdere projecten uitstekend heeft begeleid. Je hebt ons veel werk uit handen genomen en ons goed geadviseerd. Ook de wijze waarop jij de bouwvergaderingen leidde en de manier waarop jij omging met (onder)aannemers, verdient alle lof. Daarnaast hebben we je leren kennen als een prettig persoon en een echte teamplayer.”