Skip to main content

Nieuwbouw brandweerkazerne Didam

  • Periode
    2021 - 2022
  • Opdrachtgever
    Gemeente Montferland
  • Sector

  • Dienst
    Projectmanagement

Werkzaamheden Projectis Bouwmanagement

Als Projectleider voor de nieuwbouw van de brandweerkazerne Didam is Projectis Bouwmanagement verantwoordelijk voor het in goed banen leiden van het project. Bij het ontwerpen van de kazerne is uitgegaan van de ambitie “Energie Neutraal Gebouw”. Gedurende de uitvoering hebben we deze ambitie nog kunnen verhogen naar een “nul-op-de-meter- gebouw”, waarbij ook alle energie welke nodig is voor het gebruik van de kazerne wordt opgewekt middels PV-panelen. Het gebouw is gasloos en circulair. Projectis Bouwmanagement heeft de gemeente tijdens de nieuwbouw van deze kazerne begeleidt, met als resultaat dat een kwalitatief hoogwaardige kazerne conform planning en binnen budget is opgeleverd.

Opdrachtgever de heer H. Beltman over Projectis Bouwmanagement:

"Mike is een sociaal vaardige projectmanager. Gedurende het project heeft hij zich op ontspannen wijze op verschillende niveaus gemanifesteerd.  Op de bouw met arbeiders, aannemers, onderaannemers, met uitvoerders, architect en toekomstige gebruikers van het nieuwe pand. Ook bij zijn vertegenwoordiging binnen de stuurgroep, met bestuurders van de gemeente en brandweer organisatie, heeft Mike het project op meer dan voortreffelijke over het voetlicht gebracht. Naast dat Mike de bouw van de nieuwe brandweerkazerne op een voortreffelijke wijze heeft geleid kan ik zeggen dat ik hem heb ervaren als een betrouwbaar en prettig mens in de omgang.”