Skip to main content
Renovatie en uitbreiding gemeentewerf Zevenaar

Renovatie en uitbreiding gemeentewerf Zevenaar

  • Periode
    2011
  • Opdrachtgever
    Gemeente Zevenaar
  • Sector

  • Dienst
    Huisvestingsadvies

Werkzaamheden Projectis Bouwmanagement

De huidige Dienstgebouw op de gemeentewerf in Zevenaar dateert uit 1960 en voldoet niet aan de geldende (Arbo) eisen en gebruikerswensen. Het heeft niet de faciliteiten die van een gemeentewerf mogen worden verwacht. Derhalve is de gemeente voornemens om de werf uit te breiden, te renoveren en achterstallig onderhoud uit te voeren.

In opdracht van de gemeente Zevenaar is voor deze renovatie en uitbreiding van de gemeentewerf te Zevenaar door Projectis Bouwmanagement een Programma van Eisen opgesteld, inclusief investeringsraming en planning.

Opdrachtgever de heer F. Lecoeuvre over Projectis Bouwmanagement:

“Mike heeft de wensen en eisen van ons als opdrachtgever en gebruikers feilloos weten te vertalen in een bruikbaar huisvestingsadvies voor onze gemeentewerf. Hij heeft geen dikke en warrige rapportages nodig, maar komt met passende oplossingen, bruikbare planningen en realistische kostenplaatjes. Hij verstaat zijn vak uitstekend. Ik kijk met veel plezier terug op onze samenwerking.”