Skip to main content
Uitbreiding en verbouwing school Ruimzichtlaan Doetinchem

Uitbreiding en verbouwing school Ruimzichtlaan Doetinchem

 • Periode
  2015 - 2016
 • Opdrachtgever
  Graafschap College
 • Sector

 • Dienst
  Huisvestingsadvies
 • Projectmanagement
 • Directievoering
 • Toezicht

Werkzaamheden Projectis Bouwmanagement

In opdracht van regionaal opleidingscentrum (ROC), het Graafschap College Doetinchem, is de locatie Ruimzichtlaan in Doetinchem verbouwd en uitgebreid.

Onder aansturing van Projectis is een ontwerp uitgewerkt dat past binnen de uitgangspunten van de opdrachtgever. Met name de aspecten kwaliteit, geld, tijd, organisatie en informatie zijn hierbij van essentieel belang.

In de uitvoeringsfase heeft Projectis als directievoerder en toezichthouder een sleutelrol bij de bewaking van de kwaliteit, de planning en het budget.

Opdrachtgever mevrouw S. Shkolnik-Oosterwouder over Projectis Bouwmanagement:

“Projectis Bouwmanagement – Mike van Weelden – is in staat om binnen het beschikbare budget de afgesproken resultaten te behalen. Hij is resultaatgericht, doortastend en heeft een no-nonsense aanpak. Hij is plichtbewust en vertegenwoordigt de belangen van ons als opdrachtgever zeer goed. Wij hebben Mike leren kennen als een integer en betrouwbaar persoon. Hij communiceert uitstekend, zowel in woord als geschrift, zowel op het niveau van bestuur als de werkvloer. Hij zorgt voor tijdige en volledige voortgangsinformatie en zorgt bij calamiteiten voor passende oplossingen “