Skip to main content
Verbouwingen Graafschap College Doetinchem

Diverse verbouwingen Graafschap College Doetinchem

 • Periode
  2014 - 2018
 • Opdrachtgever
  Graafschap College
 • Sector

 • Dienst
  Directievoering
 • Toezicht
 • Huisvestingsadvies
 • Projectmanagement

Werkzaamheden Projectis Bouwmanagement

Werkzaamheden Projectis Bouwmanagement: Sinds 2014 begeleidt Projectis Bouwmanagement het Graafschap College Doetinchem bij diverse gebouwaanpassingen in de 12 vestigingen die het Graafschap College telt. Het betreft o.a. gebouwuitbreidingen, interne verbouwingen, installatie- en terrein aanpassingen. Bijvoorbeeld:

2017 Ver(nieuw)bouw Open Leer Centrum Hoofdvestiging
2017 Verbouwing afdeling Techniek
2016 Aanleg park en landschap Hoofdlocatie
2016 Ver(nieuw)bouw afdeling Bedrijfsvoering
2015 Verbouwing kantine en catering locatie Julianaplein
2015 Aanpassen parkeerterrein Hoofdlocatie
2015 Uitbreiding locatie Ruimzichtlaan
2015 Verbouwing entree en catering Hoofdlocatie
2015 Verbouwing kantine en Studiecentrum locatie Maria Montessori Straat
2014 – 2015 Ver(nieuw)bouw locatie Motorvoertuigen
2014 Ver(nieuw)bouw locatie Stoomtram
2014 Verbouwing afdeling Zorg en Welzijn
2014 Verbouwing locatie Groenlo
2014 – 2017 diverse klimaataanpassingen

Verbouwingen Graafschap College Doetinchem
Verbouwingen Graafschap College Doetinchem
Verbouwingen Graafschap College Doetinchem
Verbouwingen Graafschap College Doetinchem
Verbouwingen Graafschap College Doetinchem
Verbouwingen Graafschap College Doetinchem
Verbouwingen Graafschap College Doetinchem

Opdrachtgever de heer T. Oosterink over Projectis Bouwmanagement:

“n 2015 heb ik Mike leren kennen bij mijn aanstelling bij het Graafschap College. Vanaf die periode heb ik diverse grotere en kleinere bouw- en verbouwingsprojecten samen met Mike mogen realiseren. Vaak betrof het projecten waarin het gehele traject aan bod kwam, van initiatief tot en met de oplevering en nazorg. Mike is een pragmatische, professionele, klantgerichte en deskundige projectmanager die complexe vraagstukken voor de toekomstige gebruiker goed weet te vertalen in bruikbare programma’s van eisen, plannen van aanpak en overige relevante documenten binnen de gestelde budgetten. Dankzij de uitstekende begeleiding en ondersteuning door Mike heeft het Graafschap College een aantal prachtige projecten weten te realiseren met natuurlijk als hoogtepunt de realisatie van de nieuwe school voor VeVa en Sport en Bewegen aan de Sportweg te Doetinchem. We zullen Mike in de toekomst zeker benaderen om nieuwe initiatieven te gaan begeleiden. Ik kijk met plezier terug op de samenwerkingen en kan Mike dan ook van harte aanbevelen.”