Skip to main content
Nieuwbouw brandweerkazerne Helvoirt

Nieuwbouw brandweerkazerne Helvoirt

 • Periode
  2009 - 2011
 • Opdrachtgever
  Gemeente Haaren
 • Sector

 • Dienst
  Huisvestingsadvies
 • Projectmanagement
 • Directievoering

Werkzaamheden Projectis Bouwmanagement

Projectis Bouwmanagement heeft de gemeente Haaren begeleid bij de voorbereiding en realisatie van een nieuwe brandweer uitrukpost in Helvoirt. In deze uitrukpost is ook voorzien in de huisvesting voor WSD. WSD is een werkbedrijf voor mensen met een arbeidshandicap.

Op basis van interviews met de opdrachtgever en gebruikers is door Projectis een Plan van Aanpak en Programma van Eisen opgesteld, welke beide als uitgangspunt voor het gehele project hebben gediend. Het Programma is onder aansturing van Projectis door het team van adviseurs uitgewerkt tot een ontwerp. Na het verkrijgen van de benodigde vergunningen is de uitvoeringsfase gestart. De (openbare) aanbestedingsprocedures voor de adviseurs en aannemer zijn door Projectis begeleid. In de uitvoeringsfase heeft Projectis de belangen van de opdrachtgever vertegenwoordigd. Het project is binnen de vooraf vastgestelde kaders budget, kwaliteit en planning afgerond.

Opdrachtgever de heer H. Meijs over Projectis Bouwmanagement:

“In 2009 heeft de gemeente Haaren Projectis benaderd om de voorbereiding en realisatie van de uitrukpost voor de brandweer in Helvoirt te begeleiden. Het gaat daarbij om een vrijwilligerspost voor 23 brandweervrijwilligers ruimte voor Werkvoorzieningschap de Dommel. De heer Van Weelden is bij het hele proces betrokken geweest, vanaf het allereerste begin (opstellen bestemmingsplan c.q. projectbesluit) tot aan het einde, de bouwkundige oplevering. De uitrukpost is in mei 2012 opgeleverd.
Projectis, in de persoon van Mike van Weelden, heeft de voorbereiding en realisatie hiervan uitstekend begeleid. Het feit dat bij Mike veel kennis en ervaring over de brandweer aanwezig is, heeft hieraan zeker bijgedragen. Rapportages (PvE, PvA, verslagen) waren goed leesbaar. De samenwerking kenmerkte zich door rust, professionaliteit, kennis, klantgerichtheid en flexibiliteit.
Vooral de accuratesse van het volgen en signaleren van diverse processen was iets wat opviel.”