Skip to main content
Nieuwbouw gymzaal Maurik

Nieuwbouw sporthal Maurik

  • Periode
    2014 - 2015
  • Opdrachtgever
    Gemeente Buren
  • Sector

  • Dienst
    Huisvestingsadvies

Werkzaamheden Projectis Bouwmanagement

De gemeente Buren heeft besloten om op sportpark Maurik-Oost een nieuwe sporthal te realiseren.

Projectis Bouwmanagement begeleidt de gemeente bij de voorbereiding en realisatie van deze nieuwe sporthal.
Op basis van de eisen en wensen van de opdrachtgever en gebruikers is door Projectis een ruimtelijk en functioneel Programma van Eisen met bijbehorende kostenraming en planning opgesteld. Dit programma wordt onder aansturing van Projectis door het ontwerpteam uitgewerkt tot een ontwerp.