Skip to main content
Nieuwbouw brandweerkazerne Sint-Michielsgestel

Nieuwbouw brandweerkazerne Sint-Michielsgestel

 • Periode
  2009 - 2011
 • Opdrachtgever
  Gemeente Sint-Michielsgestel
 • Sector

 • Dienst
  Huisvestingsadvies
 • Projectmanagement
 • Directievoering

Werkzaamheden Projectis Bouwmanagement

Projectis Bouwmanagement heeft de gemeente Sint-Michielsgestel bij de totale voorbereiding en realisatie van een nieuwe brandweerkazerne op de locatie Schijndelsweg begeleid. Organisatie, werkwijze en communicatie binnen het project zijn door Projectis vastgelegd in een Plan van Aanpak.

Op basis van de eisen en wensen van de opdrachtgever en gebruiker is door Projectis een ruimtelijk en functioneel Programma van Eisen met bijbehorende kostenraming en planning opgesteld. Dit programma is onder aansturing van Projectis door het ontwerpteam uitgewerkt tot een ontwerp. Projectis heeft de selectie van de architect, adviseurs en aannemers volgens openbare procedures aangestuurd en begeleid. Tijdens de uitvoeringsfase heeft Projectis de opdrachtgever vertegenwoordigd in alle zaken die de uitvoering van het bouwproject betreffen. Het project is binnen de vooraf vastgestelde kaders budget, kwaliteit en planning afgerond.

 • Nieuwbouw brandweerkazerne Sint-Michielsgestel
 • Nieuwbouw brandweerkazerne Sint-Michielsgestel
 • Nieuwbouw brandweerkazerne Sint-Michielsgestel
 • Nieuwbouw brandweerkazerne Sint-Michielsgestel

Opdrachtgever de heer M. Sonjé over Projectis Bouwmanagement:

“Eind 2011 is een nieuwe brandweerkazerne opgeleverd in de gemeente Sint-Michielsgestel. Een brandweerpost die tijdens het proces is aangepast aan de veranderende wensen van de opdrachtgever. Bij aanvang van het nieuwbouwproject werd primair gericht op een vrijwilligerspost. Inmiddels is een fantastische uitrukpost met kantoorfaciliteit voor 13 fte (districtsbrandweer) gerealiseerd. Projectis, in de persoon van Mike van Weelden, heeft de voorbereiding en realisatie hiervan uitstekend begeleid. Het feit dat bij Mike veel kennis en ervaring over de brandweer aanwezig is, heeft hieraan zeker bijgedragen. Rapportages (PvE, PvA, verslagen) waren goed leesbaar. De samenwerking kenmerkte zich door rust, professionaliteit, kennis, klantgerichtheid en flexibiliteit.”