Skip to main content
Nieuwbouw kantoor NK1 Rotterdam

Nieuwbouw kantoor NK1 Rotterdam

  • Periode
    2011
  • Opdrachtgever
    OVG Projectontwikkeling Rotterdam
  • Sector

  • Dienst
    Projectmanagement

Werkzaamheden Projectis Bouwmanagement

In opdracht van OVG Projectontwikkeling is op locatie NK1 in Rotterdam een nieuw kantoor volgens de principes van het ‘nieuwe werken’ ontwikkeld en gerealiseerd.

Aan de hand van de Technische Omschrijving is onder aansturing van Projectis een Voorontwerp uitgewerkt. De projectmanager stuurde het ontwerpproces voornamelijk op de beheersaspecten kwaliteit, geld, tijd, organisatie en informatie aan en zag er op toe dat het ontwerp werd uitgevoerd conform de vastgestelde uitgangspunten. Een van de uitgangspunten is dat het gebouw voldoet aan Duurzaamheidskeurmerk BREEAM Very Good.

Opdrachtgever de heer R. van Aarem over Projectis Bouwmanagement:

“Wij zijn bijzonder tevreden over de wijze waarop u invulling heeft gegeven aan het projectmanagement, de directievoering en het toezicht. Mede dank zij uw inbreng is binnen de gestelde kwaliteit, planning en het beperkte budget naar volle tevredenheid van de gebruiker een fantastisch, duurzaam kantoorgebouw ontwikkeld.
Wij danken u voor de prettige samenwerking, welke zich heeft gekenmerkt als oplossingsgericht, professioneel en vakkundig, en wensen u alle succes bij de voortzetting van uw bedrijf.”