Skip to main content
Nieuwbouw kantoor Oranjewoud Oosterhout

Nieuwbouw kantoor Oranjewoud Oosterhout

 • Periode
  2010 - 2013
 • Opdrachtgever
  OVG Projectontwikkeling Rotterdam
 • Sector

 • Dienst
  Projectmanagement
 • Directievoering
 • Toezicht

Werkzaamheden Projectis Bouwmanagement

In opdracht van OVG Projectontwikkeling Rotterdam is in Oosterhout het nieuwe hoofdkantoor van Advies- en Ingenieursbureau Oranjewoud geheel volgens de principes van het ‘nieuwe werken’ ontwikkeld en gerealiseerd.

Aan de hand van de Technische Omschrijving is onder aansturing van Projectis een ontwerp uitgewerkt. De projectmanager stuurde het ontwerpproces voornamelijk op de beheersaspecten kwaliteit, geld, tijd, organisatie en informatie aan en zag er op toe dat het ontwerp werd uitgevoerd conform de vastgestelde uitgangspunten. Een van de uitgangspunten is dat het gebouw voldoet aan Duurzaamheidskeurmerk BREEAM Very Good.

Ook de uitvoeringsfase is door Projectis begeleid. In de uitvoeringsfase heeft Projectis als directievoerder en toezichthouder een sleutelrol bij de bewaking van de kwaliteit, de planning en het budget.

Opdrachtgever de heer Van Aarem over Projectis Bouwmanagement:

“In de periode 2010 tot en met 2013 is Projectis Bouwmanagement betrokken geweest bij de ontwikkeling en realisatie van het nieuwe kantoorpand (8.500 m²) voor Ingenieursbureau Oranjewoud in Oosterhout.
Wij zijn bijzonder tevreden over de wijze waarop u invulling heeft gegeven aan het projectmanagement, de directievoering en het toezicht. Mede dank zij uw inbreng is binnen de gestelde kwaliteit, planning en het beperkte budget naar volle tevredenheid van de gebruiker een fantastisch, duurzaam kantoorgebouw ontwikkeld.
Wij danken u voor de prettige samenwerking, welke zich heeft gekenmerkt als oplossingsgericht, professioneel en vakkundig, en wensen u alle succes bij de voortzetting van uw bedrijf.”