Skip to main content
Nieuwbouw Graafschap College Sportpark Zuid Doetinchem

Nieuwbouw Graafschap College Sportpark Zuid Doetinchem

 • Periode
  2015 - 2018
 • Opdrachtgever
  Graafschap College
 • Sector

 • Dienst
  Huisvestingsadvies
 • Projectmanagement
 • Directievoering
 • Toezicht

Werkzaamheden Projectis Bouwmanagement

In opdracht van regionaal opleidingscentrum (ROC), het Graafschap College Doetinchem, wordt op Sportpark Zuid in Doetinchem een nieuw schoolgebouw gerealiseerd voor de opleidingen Sport & Bewegen en Veiligheid & Vakmanschap. Aan de hand een door Projectis opgesteld Programma van Eisen wordt onder aansturing van Projectis een ontwerp uitgewerkt dat past binnen de uitgangspunten van de opdrachtgever. Met name de aspecten kwaliteit, geld, tijd, organisatie en informatie zijn hierbij van essentieel belang. Het nieuwe gebouw, dat geheel in het teken van bewegen en verbinden staat, wordt ontworpen door Cepezed uit Delft. Het ontwerp is mede gericht op synergie met de omliggende sportfaciliteiten en de groene omgeving. In de uitvoeringsfase heeft Projectis als directievoerder en toezichthouder een sleutelrol bij de bewaking van de kwaliteit, de planning en het budget. Het project is binnen de vooraf vastgestelde kaders budget, kwaliteit en planning afgerond.

Opdrachtgever mevrouw S. Shkolnik-Oosterwouder over Projectis Bouwmanagement:

“Projectis Bouwmanagement – Mike van Weelden – is in staat om binnen het beschikbare budget de afgesproken resultaten te behalen. Hij is resultaatgericht, doortastend en heeft een no-nonsense aanpak. Hij is plichtbewust en vertegenwoordigt de belangen van ons als opdrachtgever zeer goed. Wij hebben Mike leren kennen als een integer en betrouwbaar persoon. Hij communiceert uitstekend, zowel in woord als geschrift, zowel op het niveau van bestuur als de werkvloer. Hij zorgt voor tijdige en volledige voortgangsinformatie en zorgt bij calamiteiten voor passende oplossingen.”