Skip to main content

Huisvestingsadvies

Een goede leef- en werkomgeving stimuleert mensen.
Een goede huisvesting is dus van essentieel belang voor het realiseren van uw bedrijfsdoelstellingen.

Huisvestingsadvies Projectis Apeldoorn

Huisvestingsadvies

Om de gevraagde kwaliteit te kunnen leveren, moet deze voor alle partijen aan het begin van het huisvestingsproces duidelijk geformuleerd zijn. Het aangewezen middel om die vraag over te brengen is dit Programma van Eisen.

Samen met u brengt Projectis Bouwmanagement de te huisvesten organisatie in kaart. Aard, identiteit, organisatiestructuur en toekomstvisie zijn hierbij van groot belang. Naast dit bedrijfsprofiel wordt een overzicht opgesteld van functies en ruimten welke een plaats moeten krijgen in de huisvesting. Voor deze functies en ruimten wordt nagegaan welke kwalitatieve en kwantitatieve aspecten van belang zijn. Ten behoeve van duurzaamheid en de vormgeving van het exterieur en het interieur worden verwachtingen en ambitieniveaus weergegeven. De (steden)bouwkundige randvoorwaarden en van toepassing zijnde wet- en regelgeving worden bepaald.

Realistisch huisvestingsadvies

Projectis stelt een realistische investeringsraming op en brengt de te verwachten tijdskaders in beeld. Tezamen met de technische aspecten voor wat betreft de bouw- en installatietechniek, de onderhoudsaspecten, de duurzaamheideisen, etcetera die voor de kwaliteit van het gebouw van belang zijn, ontstaat een Programma van Eisen.

Wij doen dit

Betrokken

Uw huisvesting realiseren en optimaliseren is onze kwaliteit. Wij leveren extra inspanning in het belang van uw organisatie en toegevoegde waarde door een proactieve houding.

Resultaatgericht

Uw doelen worden op effectieve wijze gerealiseerd in concrete resultaten. Projecten worden door ons professioneel, doelgericht en binnen vooraf vastgestelde kaders geleid.

Oplossingsgericht

Uw uitdagingen zijn ons vertrekpunt voor het creëren van oplossingen. Wij sturen op een goede samenwerking en onderling vertrouwen binnen projectteams.

Onafhankelijk

Uw belangen staan bij ons voorop. Wij zijn objectief, onafhankelijk en integer.