Skip to main content

Directievoering en toezicht

Directievoering is het tijdens de uitvoeringsfase vertegenwoordigen van u, als opdrachtgever, en het aansturen van het bouwproces vanaf de aanvang van de werkzaamheden op de bouwplaats tot en met de oplevering.

Directievoering en toezicht bouwprojecten Projectis Apeldoorn

Directievoering en toezicht

Wij bewaken uw belangen en zien toe op de correcte uitvoering van de vooraf overeengekomen contractstukken. Wij stellen ons ten doel om het bouwproces optimaal aan te sturen en de communicatie tussen de betrokken partijen te bevorderen. Wij doen dat vanuit een onafhankelijke positie ten opzichte van aannemers en adviseurs. Dat maakt onze rol transparant.

Controle en budgetbewaking bouwproject

Onderdeel van de directievoering is tevens het bewaken van de voortgang, de kwaliteit en het budget. Dit gebeurt onder andere door het controleren en beoordelen van gegevens die de uitvoerende partijen aan leveren en het bewaken van de planning. De directievoerder leidt de bouwvergaderingen, behandelt meer- en minderwerk, adviseert met betrekking tot betalingstermijnen, verzorgt de oplevering en begeleidt de nazorg. Voor de controle van de kwaliteit van het uitgevoerde werk wordt een opzichter ingezet.

Wij doen dit

Betrokken

Uw huisvesting realiseren en optimaliseren is onze kwaliteit. Wij leveren extra inspanning in het belang van uw organisatie en toegevoegde waarde door een proactieve houding.

Resultaatgericht

Uw doelen worden op effectieve wijze gerealiseerd in concrete resultaten. Projecten worden door ons professioneel, doelgericht en binnen vooraf vastgestelde kaders geleid.

Oplossingsgericht

Uw uitdagingen zijn ons vertrekpunt voor het creëren van oplossingen. Wij sturen op een goede samenwerking en onderling vertrouwen binnen projectteams.

Onafhankelijk

Uw belangen staan bij ons voorop. Wij zijn objectief, onafhankelijk en integer.