Skip to main content

Privacyreglement
Projectis Bouwmanagement

Huisvestingsadvies Projectis Apeldoorn

Projectis Bouwmanagement kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Projectis Bouwmanagement, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Projectis Bouwmanagement verstrekt.

Waarom heeft Projectis Bouwmanagement deze gegevens nodig?

Projectis Bouwmanagement verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen wanneer u dit verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. Daarnaast kan Projectis Bouwmanagement uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht.

Hoe lang worden gegevens bewaard?

Projectis Bouwmanagement bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt, of een bestaande overeenkomst wordt beëindigd.

Worden uw gegevens gedeeld?

Projectis Bouwmanagement verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

In kaart brengen websitebezoek

Projectis Bouwmanagement gebruikt Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers deze website gebruiken. Google heeft geen toestemming de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten en de IP-adressen worden geanonimiseerd.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar Projectis Bouwmanagement. Projectis Bouwmanagement zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiliging

Projectis Bouwmanagement neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website projectis.nl maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk hebt dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn, of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door verzamelde persoonsgegevens, neemt u dan contact op.